Rodinná a párová terapie

Prvořadým prvkem mé práce je osobní přístup a respekt individuality každého klienta.

Kdo vyhledává párovou a rodinnou terapii?

Do rodinné terapie přichází tedy nejčastěji rodina, dvojice či pár (zde hovoříme o párové terapii či terapii partnerských dvojic), nebo je možné rodinně terapeuticky pracovat i s jednotlivcem. Při práci s nimi klademe důraz na neutralitu a aktivitu terapeuta, při terapii se hledají možné shody a kompromisy.

Rodinná terapie klade velký důraz na komunikaci v rodině a hledání jejího zlepšení. Proces rodinné terapie začíná prvním kontaktem mezi terapeutem v několika úvodních sezeních vytvářejí kontrakt. Jednotlivá sezení trvají 60-120 minut a intervaly mezi nimi jsou obvykle 1-6 týdnů. Terapie je ukončena při naplnění počátečního kontraktu po dohodě s rodinou a vymizení nebo zmírnění příznaků a vztahových problémů. Terapii je možno ukončit kdykoli v jejím průběhu ze závažných důvodů jako je např. ztráta motivace nebo důvěry.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU